fbpx

Mendelssohnov svadobný pochod a história tejto skladby

Žiadna svadba by sa nemala zaobísť bez veľkolepého hudobného sprievodu. Môžete sa stretnúť s mnohými rôznymi svadobnými pochodmi, ale jedným z najznámejších je pochod skladateľa Felixa Mendelssohna. Túto skladbu napísal v 19. storočí a stala sa jeho najznámejším dielom. Keď Mendelssohn skomponoval Svadobný pochod, podarilo sa mu vytvoriť veľmi emotívny sklad, ktorý je obľúbený v obradných sieňach.

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Tento skladateľ písal symfónie už ako dvanásťročný, a tak niet divu, že vytvoril také majstrovské dielo, akým je Medelssohnov Svadobný pochod. Táto skladba bola pôvodne napísaná ako súčasť predohry k hre Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej, ale neskôr sa stala populárnou aj inde. Felix Mendelssohn-Bartholdy bol veľmi významný nemecký skladateľ obdobia romantizmu. Zaujímal sa aj o oživenie diel Bacha a Schuberta, čo neskôr výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu.

Kvôli židovskému pôvodu skladateľa bolo jeho dielo zbytočne kritizované a počas nacistického režimu bolo dokonca zakázané jeho diela hrať. To však nebránilo popularite tohto skladateľa, ktorý bol obľúbený najmä vo Veľkej Británii, ale časom sa stal známym aj v iných krajinách.

YouTube video

História zloženia

Tento pochod sa stal súčasťou svadobného obradu ešte počas skladateľovho života. Konkrétne Mendelssohnov svadobný pochod bol prvýkrát uvedený 2. júna 1847. Stalo sa to v mestečku Tiverton v Anglicku, keď si ho Dorothy Carewová a Tom Daniel vybrali pre svoju svadbu. Treba však povedať, že v tom čase sa o toto dielo nikto zvlášť nezaujímal. Pochod sa stal slávnym až o niekoľko rokov neskôr.

Významná sláva pre svadobný pochod

Netrvalo dlho a Mendelssohnova dovtedy neznáma skladba sa stala veľmi populárnou. Najvýznamnejším momentom pre jej slávu bolo, keď zaznela na samotnej kráľovskej svadbe v Londýne. Súčasťou plánovania svadby je totiž výber správnej hudby na obrad a kráľovský pár si vybral práve tento pochod. 25. januára 1858. Princezná Viktória Sasko-koburská, najstaršia dcéra kráľovnej Viktórie, sa vydala za Fridricha Pruského, následníka nemeckého trónu. Na svadobný obrad si vybrali Svadobný pochod Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.

Skladateľ bol vo Veľkej Británii veľmi obľúbený, pretože často navštevoval kráľovnú Viktóriu a jej manžela princa Alberta, ktorí ho obaja milovali. Felix zomrel v roku 1847, ale aj 11 rokov po jeho smrti sa kráľovská rodina rozhodla použiť jeho hudbu počas svadobného obradu. To samo o sebe svedčí o tom, ako veľmi táto britská rodina milovala skladateľovu hudbu.

Tento svadobný pochod má dlhú históriu a v priebehu rokov sa stal veľmi obľúbeným. Niet preto divu, že ju počujete na mnohých svadbách. Vďaka svojim jemným tónom a dojímavej melódii je dokonalým sprievodom k takému významnému dňu, akým je svadba.